7/10/14

Jornada tècnica Art i Patrimoni a la Seu d'Ègara: Les pintures murals romàniques de sant Tomàs Becket. Recerca i darrers descobriments